چرا ایونت یاب را انتخاب کنیم ؟
تیم ایونت یاب ، ایونت یاب چیست ، ایونت یاب کیست ، اعضای تیم ایونت یاب ، ایونت یاب چگونه کار میکند ، درباره ایونت یاب ، موسس ایونت یاب ، موسسین ایونت یاب ، ویژگی های ایونت یاب ، خدمات ایونت یاب

در ادامه ی این پیج میتوانید بیشتر با ایونت یاب آشنا شوید ...

ریشه های ما و داستان

هر سایت یک داستان برای خود دارد ، در اینجا خلاصه ای از داستان ایونت یاب را میخوانید ...

ایونت یاب

همیشه برایم سوال بود، که چرا افرادی که در دانشگاه های سطح پایین و یا متوسط هستند ، یا دانشجو نیستند ، نمیتوانند در رویداد های دانشگاه های معتبر شرکت کنند ؟
هنگامی که دانش آموز بودم، این سوال خیلی برایم پیش می آمد ، اما هیچوقت جواب قانع کننده ای برای این مسئله نیافتم . تا این که به محیط دانشگاه وارد شدم و این مشکل را ریشه یابی کردم !
شاید برایتان جالب باشد ؛ جواب این سوال تنها یک جمله است : عدم وجود بستری مناسب، برای اطلاع رسانی و ثبت نام !
به همین دلیل دست به کار شدم و سعی کردم بستری را برای حل اینمشکل و کمک به جامعه راه اندازی کنم .

مجید روشن ضمیر

تیم ایونت یاب ، ایونت یاب چیست ، ایونت یاب کیست ، اعضای تیم ایونت یاب ، ایونت یاب چگونه کار میکند ، درباره ایونت یاب ، موسس ایونت یاب ، موسسین ایونت یاب ، ویژگی های ایونت یاب ، خدمات ایونت یاب

ورود